Friday, April 3, 2009

Inifrån och utTitt in! Finns det några snälla kvällsmackor? Ytterligare ett tisdagstema.

strobist: orange blixt från hyllan under kameran, blå blixt på soffan bakom mig upp i taket. Kameran står med 28mm f16 inne i kylskåpet och på självutlösning/timer.

No comments:

Post a Comment