Tuesday, March 2, 2010

 
  
  
  
  

Jag var ute i natten och fotograferade lite ljus. Det är spännande och vackert. Dessvärre är det därutöver ruskigt kallt.

No comments:

Post a Comment